Kalite Politikamız

Kurumsal

Kalite Politikamız

Böke Makina için kalite; Kuruluş ve amacına uygun olarak müşterilerimizin, daima bizimle çalışmayı istemelerini sağlayan o paha biçilmez memnuniyeti ve bağlılık duygusudur. Bu duyguyu yaratmak ve sürekli kılmak için biz de en yüksek nitelikteki ürünü, en iyi teslim süresinde ve en iyi maliyetle en mükemmel hassasiyetle üretiriz.


Faaliyet gösterdiğimiz bütün alanlarda;

• Güçlü, kesintisiz, dolaysız müşteri iletişimi sağlamayı,

• Risk bazlı bir düşünce ile kalite gereksinimlerini karşılamayı ve sürekli geliştirmeyi,

• Müşterilerin beklentisine çok boyutlu yaklaşarak ( kalite, hız, maliyet vb.) en yüksek memnuniyeti sağlamayı,

• Uluslararası düzeyde ve sürekli iyileştirilen kalite süreç yönetimi kurmayı ve yürütmeyi,

• Sektör dinamiklerine uyarlanmış insan kaynakları sistemi kurmayı ve yürütmeyi,

• Etkin ve işine tutkun etik kuralları bilen personeller yetiştirmeyi ve bu tip personellerle çalışmayı,

• Ürün güvenliğini sağlamayı,

• Çalışanların yetkinlik, farkındalık, iletişim niteliği ve motivasyon seviyelerini artırmaya yönelik kurumsal iletişim programları düzenlemeyi,

• Tüm personele bu işin bir parçası olduğunu hissettirmeyi,

Bizim için değer üretenlerin etik kurallar çerçevesinde kurum için kıymetini yansıtan etkileşim ile kaliteyi, bir duyguya dönüştürmenin ne olduğunu biliyor ve BÖKE Mühendislik Makinede buna odaklı çalışıyoruz

Kalite Belgeleri