İnsan Kaynakları

Kurumsal

İnsan Kaynakları

BÖKE Mühendislik olarak hedefimiz faaliyet gösterdiğimiz alanda ulaşmış olduğumuz başarı ve kaliteyi çalışma arkadaşlarımızın desteğiyle daha ileriye taşırken, insan odaklı yaklaşımı ve tek değil bütün olma duygusunu pekiştirmektir.


Bu yoldaki amacımız; bu günlere gelmemizde emeği geçen çalışanlarımız ile firmamıza yeni başlayan çalışanlarımız arasında uyumu sağlayarak takım ruhunu geliştirmek, yürüdüğümüz yolda firma kültürüne ve işine bağlı, birbirine saygılı, bilgi ve tecrübesi yüksek, yaptığı işte katma değer sağlayacak çalışan profiline ulaşmaktır.


İlkelerimiz;

• Doğru işe doğru personel anlayışı ile iş gücünü verimli kullanmak,

• Şeffaflık ilkesini benimseyerek tüm çalışanlarımızı yönetime dahil etmek,

• Adil bir yaklaşımla çalışanlarımızın firmamızın tüm imkanlarından eşit bir şekilde faydalanmasını sağlamak

• Firma içerisindeki gelişimlerini takip ederek, açılması planlanan yeni pozisyonlar için öncelikle mevcut değerlerimiz olan çalışanlarımızın önünü açmak,

• Firma içi ve dışı eğitimler düzenleyerek firma içerisinde bilgi, kabiliyet ve özgüveni artırmak,

• Çalışma arkadaşlarımızın istek ve önerileri yönünde çalışma koşullarını iyileştirecek aksiyonlar almak.